Hitta billiga skidresor här
Ändra barnens ålder
Du kan också kontakta oss på 031-16 59 00

Information om Lion Alpins behandling av mina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen - GDPR

§1 Ändamål och övriga principer för behandling av personuppgifter

Dessa villkor omfattar Lion Alpin och därmed alla webbplatser, försäljningskanaler och kundklubbar etc. som är en del av Lion Alpins verksamhet. Lion Alpin är skyldigt att efterleva Dataskyddsförordningen GDPR:s principer för behandling av personuppgifter för skydda dina personuppgifter.

Du som lämnar personuppgifter till Lion Alpin är aldrig skyldig att göra det men utan att det sker saknar Lion Alpin förutsättningar att utföra och administrera de tjänster bolaget tillhandahåller, såväl resor som medlemskap i Lion Alpins kundklubb. Lion Alpin behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, innebärande bl.a. att skicka erbjudanden, inbjudningar, nyheter och serviceinformation etc. med e-post och i sällsynta fall SMS. Lion Alpin behandlar dessutom personuppgifter med affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering, att utveckla och analysera verksamheten m.m., som ändamål.

§2 Laglig grund för behandling av personuppgifter

All Lion Alpins behandling av personuppgifter sker på grundval av följande lagliga grunder.

 

Samtycke. Du som har blivit medlem i kundklubben och därmed prenumerant på Lion Alpins nyhetsbrev har samtyckt till att din e-postadress, namn samt telefonnummer behandlas av Lion Alpin för att skicka ut nyhetsbrev, innehållande bl.a. erbjudanden, inbjudningar, nyheter m.m., samt samtyckt till att din e-postadress överförs till Lion Alpins samarbetsparters. Samtycke inhämtas även när besökare på vår webbplats använder chattfunktionen eller ställer frågor. Lion Alpin inhämtar dessutom samtycke från människor som förekommer på Lion Alpins bilder och videor på hemsidan. Ditt samtycke godkänner även att kopplingar görs mellan eventuell tidigare resehistorik och kundklubben.

 

Avtal. Du som har ingått kundavtal med Lion Alpin har lämnat personuppgifter, bl.a. uppgift om namn, ålder, hemadress, telefonnummer, e-postadress, kön, som en del av kundavtalet. Även medlemskap i kundklubben utgör ett avtal.

 

Lion Alpin har ett berättigat intresse av att kommunicera med sina kunder och marknadsföra sin verksamhet och behandlar då personuppgifter som lämnas i samband med att någon blir prenumerant på nyhetsbrev. Vidare har Lion Alpin ett berättigat intresse av behandling av personuppgifter vid marknadsföring av bolagets verksamhet innebärande att människor förekommer på bilder och videor på Lion Alpins hemsida. Även behandling av personuppgifter för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering och för att utveckla och analysera verksamheten m.m. behandlas på grundval av Lion Alpins berättigade intresse. Detta berättigade intresse är att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

 

Personuppgifter om kunder, som behandlas efter att avtalsförhållandet upphört i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Lion Alpins verksamhet, sparas under en tid om tre år efter den senaste kontakten och anonymiseras därefter. Personuppgifter lagras i Lion Alpins kunddatabas.

 

Rättslig förpliktelse. Denna lagliga grund gäller för personuppgifter som måste sparas enligt lag, förordning eller dylikt.

§3 Överföring av personuppgifter till tredje part

Lion Alpin lämnar i vissa fall ut personuppgifter till tredje part. Orsaken är att detta är nödvändigt eftersom bolaget har samarbetspartners som utför tjänsteuppdrag för Lion Alpins räkning. Dessa samarbetspartners behöver tillgång till vissa av Lion Alpins personuppgifter. I övrigt överför inte Lion Alpin några personuppgifter till tredje part utan uttryckligt samtycke eller för det fallet att Lion Alpin har ålagts en rättslig förpliktelse att göra så.

§4 Dina rättigheter i övrigt

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Lion Alpin om behandlingen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

§5 Kontaktuppgifter till Lion Alpin

Personuppgiftsansvarig är Lion Alpin, Skigroup AB, Hvitfeldtsgatan 8, 411 20 Göteborg

Kontakta Lion Alpin på info@lionalpin.se eller på telefonnummer 031-16 59 00 om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

031-16 59 00
LionAlpin