Hitta billiga skidresor här
Ändra barnens ålder
Du kan också kontakta oss på 031-16 59 00

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU)

2015/2302

 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketresea

 

 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs

 

 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.

 

 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra

 

 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan  får resenären  säga upp  avt  Om arrangören förbehåller sig rätten  att  höja  priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

 

 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande

 

 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka

 

 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgif

 

 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

 

 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

 

 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

 

 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater,  återförsäljaren  hamnar  på  obestånd  kommer  betalningarna  att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas Lion Alpin (SkiGroup AB) har tecknat skydd vid obestånd hos Spar Nord AS. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Rejsegarantifonden i Danmark, Røjelskær 11, 2840 Holte, Danmark, +45 45 87 83 33, https://www.rejsegarantifonden.dk/forside/ om tjänster inte tillhandahålls till följd av bolagets obestånd.

 

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt. 

031-16 59 00
LionAlpin