Hitta billiga skidresor här
Ändra barnens ålder
Du kan också kontakta oss på 031-16 59 00
Skidåkare reseförsäkring

  

Reseförsäkring på skidresan

Medtag alltid ditt blå sjukförsäkringskort från Försäkringskassan på din skidresa. Det ger dig dock endast rätt till offentlig vård i det EU-land du befinner dig i, så därför rekommenderar vi dig att alltid se till att du har en heltäckande reseförsäkring under din resa. Reseförsäkringar ingår vanligtvis i din hemförsäkring men vad de täcker kan variera kraftigt. Därför bör du undersöka exakt vad som täcks i din reseförsäkring i god tid innan avresa.

Läs mer om vad det blå försäkringskortet innebär här.
Observera att det blå sjukförsäkringskortet från försäkringskassan endast gäller i 3 år, var därför noga med att kontrollera att ert kort är giltigt under hela er vistelse nere i Alperna. Om det har gått ut ska du själv beställa kortet i god tid innan avresa då leveranstiden är ca 10 dagar. Beställ här.

För att få bästa möjliga skydd rekommenderar vi att du köper en kompletterande reseförsäkring hos Gouda reseförsäkringar.

Du bokar och betalar din reseförsäkring direkt hos Gouda så skickar de över alla dokument. Här under kan du läsa om alla fördelar med Goudas försäkringar.

Boka försäkring för resenärer under 70 år här

Boka försäkring för resenärer över 70 år här

Gouda Reseförsäkringar

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en del av den norska försäkringskoncernen Gjensidige som försäkrat liv och hälsa sedan 1816 och är Norges största försäkringsbolag. I Sverige är Gouda Reseförsäkring en av de ledande aktörerna på marknaden inom segmentet reseförsäkring. Gouda försäkrar idag mer än 2 miljoner resenärer per år.

För oss på Lion Alpin är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss. Vi kan idag erbjuda reseförsäkring via Gouda som även gäller vid pandemier/epidemier som är särskilt viktigt idag. 4

Vi erbjuder olika typer av reseförsäkringar

  • Reseförsäkring med ett heltäckande reseskydd
  • Reseförsäkring som kompletterar hemförsäkringens reseskydd

 

Lion Alpin mottar en provision vid försäljning av Goudas rese- och avbeställningsförsäkringar.

Var observant på att du redan kan ha rese- eller avbeställningsförsäkring via ditt kreditkort, hemförsäkring eller liknande. Observera dock att det kan skilja sig åt i villkoren för försäkringen.

Komplement till hemförsäkringen

Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Komplementet ersätter självrisken du har i din hemförsäkring alternativt vårdkostnader som understiger 2000 kr, ersättning för förstörda semesterdagar på resan – Försäkringen gäller dessutom helt utan självrisk.

Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19. Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du köpa Reseförsäkring (heltäckande) där Gouda blir din primära försäkringsgivare.

Vad innehåller Komplement till hemförsäkringen?

Vårdkostnader
Du får ersättning för vårdkostnader upp till 2000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.

Ersättning för förlorade resdagar - (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Om du blir sjuk eller skadad i skidbacken under din semester får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ny ersättningsresa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Karantänomfattning – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat. Det är väldigt viktigt att teckna detta tillägg under rådande pandemi för bästa möjliga skydd.

 

Reseförsäkring (heltäckande)

Alternativet Reseförsäkring väljer du om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkrings reseskydd saknar omfattning för pandemier/epidemier eller händelser som är kopplade till Covid-19. Goudas reseförsäkring gäller för Covid-19 och omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom om du skulle bli sjuk under resan.

Vad innehåller reseförsäkringen?

Vårdkostnader
Försäkringen ersätter vårdkostnader vid akut sjukdom eller vid ett olycksfall i skidbacken, försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns ett maxtakför sjukvården.

Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan
Hemtransport om något mer allvarligt händer under resan som gör att du måste transporteras hem för vidare vård i Sverige.

Missad hemresa på grund av sjukdom
Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa, du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.

Ersättning för förlorade resdagar  – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Om du blir sjuk eller skadad i skidbacken under din semester får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ersättningsresa  – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)

Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa  – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)

Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Karantänomfattning – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat. Det är väldigt viktigt att teckna detta tillägg under rådande pandemi för bästa möjliga skydd.

 

Covid-19 och Goudas reseförsäkringar

Gouda ger dig den extra tryggheten du behöver på resan!

COVID-19-pandemin har som ni vet drabbat världen hårt och många är idag osäkra på möjligheterna till en utlandsresa. Vi är därför glada över att vi har ett samarbete med Gouda Reseförsäkring som erbjuder marknadens tryggaste reseförsäkring.

NYHET! Försäkringen omfattar nu även merkostnader om du blir satt i karantän och inte kan resa hem som planerat oavsett om du är smittad eller ej – Gäller när du inkluderar tillvalet för semestergaranti

Nedan har vi har samlat de vanligaste frågorna gällande Covid-19 med tillhörande svar.

Nedanstående svar avser Goudas ”heltäckande försäkring”, dvs reseskyddet där Gouda är din primära försäkringsgivare.

Hur gäller försäkringen om jag insjuknar i Covid-19 på min resa?

Testar du positivt för Covid-19 ersätter försäkringen på samma sätt som vilken annan akut sjukdom som helst. Försäkringen ersätter då dina sjukvårdskostnader.

Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att din hemförsäkring inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19 då Goudas försäkring endast ersätter 2.000 kr eller självrisken i din hemförsäkring.

Ersätter försäkringen kostnaden för ett Covid-19-test under utlandsvistelsen?

Ja, försäkringen ersätter kostnaden för ett Covid-19-test om du har symptom. Är testet ställt som ett krav av myndigheter, flygbolag eller liknande så omfattas inte detta av försäkringen, utan blir då en kostnad du måste stå för själv. Viktigt att du alltid kontaktar Goudas alarmcentral så vi får möjlighet att hjälpa dig.

Vad händer om jag blir sjuk i Covid-19 och blir satt i karantän?

Förutom ersättning för själva sjukvården så ersätter försäkringen merkostnader för ny hemresa om du på grund av sjukdom inte kan åka hem som planerat.

Väljer du att köpa Komplement till hemförsäkringen ersätter Goudas försäkring självrisken hos din hemförsäkring och du har dessutom möjlighet att söka om ersättning för förstörda semesterdagar.

Vad händer om jag blir satt i karantän utan att själv vara sjuk?

Gouda har utvidgat omfattningen i våra försäkringar och ersätter nu merkostnader om du blir satt i karantän av en utländsk myndighet under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat. Försäkringen ersätter merkostnader för kost, logi och nya flygbiljetter till 30.000 kr per person eller 100.000 kr för en hel familj. Karantänteckningen inkluderas i båda försäkringar, dvs. Heltäckande och Komplementsförsäkringen.

Vad gör jag om jag blir sjuk utomlands?

Du ska i den mån du har möjlighet alltid kontakta Goudas alarmcentral. De hjälper dig med hänvisning till närmaste vårdgivare/sjukhus och kan även ställa ut betalningsgarantier för dig så du slipper egna utlägg. Goudas alarmcentral har öppet dygnet runt alla dagar om året.

Har du valt Komplement till hemförsäkringen kontaktar du SOS Alarm. Titta gärna igenom dina försäkringspapper och ta med nödvändig dokumentation på din resa.

SOS Alarm är hemförsäkringsbolagens alarmcentral och hjälper dig om något allvarligare inträffar.

031-16 59 00
LionAlpin