Hitta billiga skidresor här
Ändra barnens ålder
Du kan också kontakta oss på 031-16 59 00

Villkor och regler

Jag har accepterat att bli prenumenant av Lion Alpins nyhetsbrev och att Lion Alpins alla säljkanaler får använda mina uppgifter i marknadsföringsändamål som exempelvis erbjudanden, inbjudningar, service mails till exempel övergiven bokning, nyheter osv. i form av e-post, SMS, brev mm. Jag ansvarar själv för att uppdatera mina personuppgifter, och jag kan när som helst vända mig till Lion Alpin: info@lionalpin.se för att ändra/radera mina uppgifter. Personuppgifter lagras i Lion Alpins kunddatabas, som ägs av Lion Alpin, Hvitfeldtsgatan 8, 411 20 Göteborg, och behandlas alltid enligt lagen om personuppgifter. Medlemskapet i Lion Alpins nyhetsbrev är gratis och utan förpliktelser.

§ 1 ALLMÄNT

Dessa villkor omfattar alla webbplatser, säljkanaler, nyhetsbrev och kundklubbar som Lion Alpin äger och administrerar. Lion Alpin är skyldigt att skydda dina personuppgifter online enligt personuppgiftslagen.

Dessa villkor kan löpande komma att ändras utan ytterligare samtycke från dig. Tänk därför på att läsa igenom villkoren med jämna mellanrum. Om du har några frågor om dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta Lion Alpin: info@lionalpin.se eller på telefon: 031-16 59 00.

§ 2 VIDARELÄMNANDE AV UPPGIFTER
Lion Alpin kan enligt stränga regler om sekretess och begränsad användning, lämna dina uppgifter vidare till Lion Alpins samarbetspartners som levererar tjänster på Lion Alpins vägnar, och som behöver kunna behandla personuppgifter för att kunna leverera sådana tjänster. När du använder "Lion Alpins tjänster" ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter kan lämnas vidare till Lion Alpins samarbetspartners. Lion Alpin lämnar inte vidare dina personuppgifter till annan tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Under vissa omständigheter kan det dock enligt lagstiftningen vara nödvändigt att lämna vidare uppgifter till rättsliga myndigheter.

§ 3 DE INSAMLADE UPPGIFTERNA
§ 3.1. Personspecifika uppgifter
Dina personuppgifter kan av Lion Alpins säljkanaler komma att användas för marknadsföringsändamål som exempelvis erbjudanden, inbjudningar, nyheter osv. i form av e-post, SMS, brev mm.
Du ansvarar själv för att uppdatera dina personuppgifter och du kan när som helst vända dig till Lion Alpin för att ändra/radera dina uppgifter: Kontakta Lion Alpin per e-post: info@lionalpin.se eller per telefon: 031-16 59 00.
Dina uppgifter lagras i Lion Alpins kunddatabas, som ägs av Lion Alpin,Hvitfeldtsgatan 8, 411 20 Göteborg, och som därmed har egendoms- och användningsrätten till de registrerade uppgifterna. Kunddatabasen administreras av Loyalitetsbureauet, Århus, som är Lion Alpins samarbetspartner gällande Lion Alpins nyhetsbrev och kundklubb.

§ 3.2. Generiska uppgifter
Lion Alpin kommer emellanåt att samla in uppgifter från dig som inte avslöjar din identitet - som t.ex. åldersgenomsnittet eller geografisk fördelning av kunddatabasen. Lion Alpin använder dessa uppgifter för redaktionella ändamål och emellanåt till andra interna ändamål.

Sådana uppgifter används i samlad form av Lion Alpin och knyts därmed inte till ett specifikt namn, en specifik adress eller andra personspecifika uppgifter.

§ 3.3. Personuppgiftslagen
Lion Alpin kommer alltid att behandla dina personuppgifter i enlighet med  personuppgiftslagen.

031-16 59 00
Lion Alpin logo