Hitta billiga skidresor här
Ändra barnens ålder
Du kan också kontakta oss på 031-16 59 00

    

Hjälp oss att bli bättre!

Bästa Lionvän!

Vi strävar alltid efter att förbättra vårt utbud och nivån på den service vi ger våra gäster. För oss är det av yttersta vikt att varje enskild gäst som reser med oss får en så bra och minnesvärd upplevelse som möjligt. Genom åren har vi gjort många saker för att förbättra våra produkter och vi är stolta över det utbud vi har, men med det sagt är vi så klart medvetna om att det alltid finns möjlighet till förbättring.

   
Så därför vänder vi oss nu till dig och ber om din hjälp för att fortsätta utveckla våra resor. Genom att skapa en resepanel bestående av människor med vitt skilda bakgrunder, resvana, yrken, familjesituationer etc.. så hoppas vi kunna få bred feedback på framtida projekt och idéer. Ibland kanske vi tycker något känns som en jättebra idé, men i själva verket är det inget som våra gäster alls tycker är intressant.

Vår förhoppning med denna panel är att engagera befintliga, potentiella och framtida resenärer till att hjälpa oss till förbättring och i slutändan leverera ännu bättre produkter till er skidåkare. Vi kommer läsa och ta till oss av varje enskilt svar som vi får in, din åsikt är oerhört värdefull för oss. 

Vad innebär Lions resepanel?

3-5 gånger om året kommer vi att maila ut ett frågeformulär där vi ber om dina ärliga svar och synpunkter på det vi skickar ut. Det är givetvis helt frivilligt att svara och du förbinder dig inte till något genom att gå med i panelen, dock behöver du ha svarat på samtliga formulär för att vara med och tävla om priserna. Formuläret som skickas ut tar ca 5-10 minuter att besvara.

 

 

 

Vi gör löpande urval bland ansökningarna för att bästa komplettera och göra vår panel så varierad som möjligt. Det är därför inte helt säkert att just du får en plats om din profil är alldeles för lik övriga medlemmars. Du får besked inom 1 vecka från det att du sökt.

Ansök till Lion Alpins resepanel031-16 59 00
LionAlpin